הסכמי נאמנות במקרקעין – האם כדאי? ומה חושב על כך מנהל מס שבח?

הקדמה

סעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין מחייב כל אדם הרוכש על שמו זכות במקרקעין, עבור אדם (או גוף משפטי) אחר,  להודיע על כך למנהל מס שבח תוך 30 ימים מיום הרכישה, כי למעשה רכש את הזכות בשמו עבור אחר – דהיינו רכש הזכות בנאמנות.

שעה שאדם הודיע למנהל מס שבח כי רכש את הזכות בנאמנות, יראה אותו מנהל מס שבח כנאמן – ואזי בכל מצב שהזכות תועבר מן הנאמן לנהנה,  תהיה העברה כאמור פטורה ממס (סעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין- פטור ממס העברת זכות בין נאמן לנהנה).

זאת ועוד, חבות מס הרכישה (בעת רכישת הזכות) או מס השבח (בעת מכירת הזכות), תהיה בהתאם לזכאותו של הנהנה, ולא של הנאמן.

מה קורה במקרה בו אדם טוען כי רכש את הזכות בנאמנות או כי הוא הבעלים "האמיתי" (הנהנה) אולם לא הודיע על כך (בהצהרה כדין) למנהל מס שבח?

האם בבוא היום בו ירצה הנהנה להעביר על שמו את הזכות שנרכשה עבורו בנאמנות – יוכל הוא לקבל פטור? מה תהיה עמדת רשויות המס בקשר עם העברת זכויות בין נאמן לנהנה שלא  הוצהרה כדין?

שאלות מסוג זה עולות פעמים רבות במסגרת עסקאות שבוצעו באמצעות בני משפחה (ובתוך הסדרים פנים משפחתיים).

אנו נתקלים פעמים רבות בהורים אשר בחרו לרשום את הדירה שרכשו לצורכי השקעה, "בנאמנות" על שם בנם/ בתם, ובשלב מסוים, הם מעוניינים למכור את הדירה ולקבל את התמורה, אלא שבמועד ביצוע עסקת הרכישה הם לא הצהירו על נאמנות, ודווקא כאשר הם רוצים למכור הזכות – לבנם "לא נח למכור את הדירה מבחינת מס שבח".

כיצד יתייחסו רשויות המס למצב?

סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין, מאפשר למנהל מיסוי מקרקעין להאריך כל מועד הקבוע בחוק, אם ראה סיבה מספקת לכך.

נוכח האמור לעיל, לכאורה, שעה שהצדדים (הנאמן והנהנה) לא הצהירו לרשויות המס על קיומה של נאמנות, רשאים הם לבקש אורכה להגשת ההודעה על הנאמנות. הארכה – צריך שתהיה סבירה, ושתכלול הנימוקים וההוכחות המצביעים על קיום הנאמנות בין הצדדים  (למשל הסכם נאמנות, אסמכתאות על כך כי התשלום עבור הזכות בוצע כולו מחשבון הנהנה, הוכחות לכך שהזכות משמשת את הנהנה ולא את הנאמן).

מה עמדת רשות המס לאיחור בדיווח הנאמנות?

לרוב, מנהלי מיסוי מקרקעין לא הכירו בדיעבד במוסד הנאמנות, אלא דרשו כי הנהנה והנאמן יוכיחו קיומה של הנאמנות בהודעה מפורשת כחוק (טופס 7067), במועד הצהרתם על העסקה. מבחינת רשויות המס, לא קיימת גמישות בנושא הנאמנות, ונקבע לא אחת כי נאמנות אינה יכולה להיטען בדיעבד, אלא יש להוכיח את קיומה של הנאמנות הן באופן מוצהר והן באופן מעשי, כך שעל הצדדים להוכיח יחסי נאמן – נהנה.

מאחר שחבות המס הינה בהתאם לזכאותו של הנהנה, הרי שפעמים רבות, גם אם מנהל מס שבח יקבל בדיעבד את הקביעה כי קיימים יחסי נאמן נהנה, ויאפשר העברת הזכות מן הנאמן לנהנה, תהיה חבות גבוהה במס רכישה.

כך למשל ארע כאשר, לאחר מאבק משפטי בין אב לבן, הוכיח האב כי דירה הרשומה על שם הבן, נרכשה על ידי האב, אולם נרשמה על שם הבן בנאמנות, כאשר במשך כל השנים האב הוא שקיבל את דמי השכירות מן הדירה, ודאג לתיקון ושיפוץ הדירה בעת הצורך.

מה קורה כאשר יש פסק דין בנושא הנאמנות?

סביר להניח כי מנהל מס שבח, יקבל את קביעת בית המשפט (המהווה פסק דין הצהרתי), באשר לעצם קיומה של הנאמנות, אולם יחייב את האב בתשלום מס רכישה, כולל קנסות ואף קנס מנהלי, שכן בעת רכישת הזכות, הוצהר כי היא נרכשת על ידי הבן, אשר לא היה בעלים של דירה נוספת, ושילם מס רכישה מופחת בהרבה מן המס שהיה על האב לשלם, אילו הנאמנות היתה מוצהרת מראש.

 המלצות  לנושא הנאמנות –

  • אם אין צורך במוסד הנאמנות – מומלץ  כי הבעלים ה"אמיתי" ירכוש את הזכות במקרקעין, וכי המקרקעין יירשמו על שמו.
  • כאשר קיים צורך בנאמנות, למשל, כאשר הנהנה אינו מסוגל או יכול לטפל בנכסיו, ומעדיף כי נאמן יעשה זאת עבורו, יש להצהיר בהקדם (ולא יאוחר מ- 30 ימים) על קיומה של הנאמנות לרשויות המס, ולוודא כי ההצהרה התקבלה על ידי מנהל מס שבח.
  • אין להסתפק בכתיבה על גבי החוזה כי הזכות נרכשת בנאמנות, יש למלא ההצהרה על הנאמנות באופן מלא ומדויק (טופס 7067), ולספק למנהל מס שבח אסמכתאות על קיומה של הנאמנות.
  • למנהל מס שבח, קיימת הזכות לבדוק האם הנאמנות היא אמיתית, וכי אין מדובר "בפיקציה" לצורך התחמקות מתשלום מס.
  • מבחינת רשויות המס, אין חובה כי בין נאמן לנהנה יהיה הסכם נאמנות, ודי בהודעה ערוכה כדין. יחד עם זאת, ולגופו של עניין מומלץ ביותר לערוך הסכם נאמנות מתאים בין הצדדים, ולדווח עליו.
  •  יש לפנות למשרד המומחה בדבר שיטפל בנושא ההודעה על הנאמנות לרשויות המס.
  •  במאמר זה התייחסנו רק להיבט המיסויי בנושא נאמנות. במאמר נוסף נתייחס לנושא המהותי קניני והוכחת נאמנויות בהסדרים משפחתיים.

הצוות שלנו לרשותכם לכל שאלה או ייעוץ מקצועי

כתבו לנו ונחזור אליכם בהקדם

לתאום פגישת היכרות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רח' אנצו סירני 40, גבעתיים
טל' 5714512 03 פקס. 7323163 03