ממסעדה לרשת – הסכמי זיכיון

    1. .הקדמה:

כמעט כל יזם (יזמים) של  מסעדה מצליחה, רוצים לנצל את הצלחתן וצמיחתן ולהפוך לרשת מסעדות דומות משגשגת, כזו שתשאיר חותמה בדפי ההיסטוריה הקולינרית (מסעדת פסטות מפורסמת למשל…) וגם תשאיר סכום יפה בידי היזמים.המעבר ממסעדה מצליחה אך בודדת לרשת מסעדות, הוא מהלך כלכלי ומשפטי מורכב ביותר,  המצריך עבודה משפטית יסודית,  ידיעה והתמחות בנושאים הכלכליים והמשפטיים הרלוונטים.

    1. 2.מה זו זכיינות במסעדות וכיצד ניתן ליצור אותה מהבחינה המשפטית?:

זכיינות היא הענקת זכות השימוש ברעיון, קונספט, עיצוב ייחודי, תפריט ייחודי, במוניטין וסימני מסחר של מסעדה לצד ג'. באמצעות כלי זה – הזיכיון, ניתן להקים רשת מסעדות באופן מהיר ויעיל ועם סיכון מינימלי ליזמים המקוריים.  הסדרי הזכיינות הם הסדרים משפטיים מורכבים המשלבים את הפן העסקי והמשפטי.זכיינות יכולה לכלול גם אספקה אחידה של מוצרים לכל מסעדות הרשת,  ותמיד תכלול חלוקה של ידע, מומחיות, עיצוב ואימון העובדים לתפעל את כל מסעדות הרשת באופן הנכון והמוצלח ביותר. הלקוח חייב להרגיש שבכל סניף ברשת הוא מקבל את אותה איכות, הן במזון והן בשירות – ענין זה ניתן וצריך להבטיח גם באופן משפטי.

    1. 3.מטרות הזכיין וכיצד שומרים על זכויותיו?

כבכל עסק או שותפות של זכיינים, יש להקים קודם את "חברת האם". חברת האם היא חברה בע"מ הכוללת את כל היזמים על פי חלקיהם היחסי בעסק, ומהווה למעשה שותפות של  בעלי הרשת העתידית, אלו שהקימו את הסניף הראשון ויצרו למעשה את הקונספט היחודי. במסגרת חברת האם המייסדים מעגנים את ההסכמות בינם לבין עצמם לרבות בנושא שינוי בעלות בחברה, כספים, מי ינהל את החברה, מה יקרה במקרה של דילול או פירוק החברה, תנאים להכנסת שותף חדש וכו'.חברת האם היא זו שתהיה בעלת מלוא הזכויות של "קניין הרוחני" של הרשת. היא זו שתהיה בעלת כל הזכויות במוניטין, "בקונספט", בעיצוב ובאלמנטים המאפיינים את "הרשת" או את "המוצר" (להלן: "הקניין הרוחני"). "חברת האם" היא זו שתעניק ותמכור זכויות זיכיון לבעלי המסעדות של הרשת, אשר יפתחו סניפים של אותה הרשת, ותהיה שותפה בכל סניף וסניף באופן וצורה בה יחליטו היזמים, על פי עקרונות, כפי שיוסבר בהמשך מאמר זה (להלן: "חברת האם").חברת האם תתקשר בחוזה מחייב עם משקיע או משקיעים, כדי להקים סניף חדש של הרשת (להלן: "השותף"). חברת האם ובעל הזכיון יקימו ביחד חברה חדשה ומשותפת לצורך הקמת הסניף, יסדירו ביניהם את המערכת הכספית והניהולית לצורך התקשרות עם ספקים שונים, וכיו"ב (להלן: "חברת הבת").חברת האם ובעל הזכיון יקבעו ביחד ביניהם את אופן ניהול הסניף החדש, וכן יובטח לבעלים וליזמים המקוריים כי הזכיין עצמו ישמור על רמה גבוהה במסעדת הרשת,  ויפעל על פי הוראותיהם בתפעול המסעדה.מחד, ישנן חברות המעניקות זכיינות ואין להן כל רצון ליטול חלק בניהול השוטף של הסניף החדש.אותן "חברות אם" קובעות סטנדרט פעילות ועיצוב, ונותנות לבעל הזכיון, אשר לרוב משקיע את רוב הכסף בהקמת הסניף, ואף משלם דמי זכיינות,  לנהל את הפעילות השוטפת כראות עיניו, ובלבד שיקיים אחר דרישות היסוד של חברת האם.מנגד, ישנן חברות אם אשר האינטרס שלהן הוא ניהול אקטיבי, בעצמם או באמצעות מנהלים מטעמם,  של כל סניף ברשת, וזאת כדי להבטיח את אחידות המוצר והשירות, או מכל סיבה אחרת. מבחינה משפטית, חברת האם מעניקה לחברת הבת זכות שימוש במותג שלה באמצעות מנגנון שנקרא: "זיכיון".הזכות תיהיה מוגדרת הן בהיקפה והן בזמן ואיכויות נוספות לפי בחירת היזמים.בין חברת הבת לחברת האם ייחתם חוזה זיכיון, במסגרתו חברת האם תעניק לחברת הבת את הזכות להשתמש בקניינה הרוחני באופן כללי בתנאים קבועים, ובכפוף לתשלום עבור זכות השימוש האמורה.בגין רכישת "הזיכיון", חברת הבת תשלם לחברת האם תשלום חד פעמי ותשלום שוטף ממחזורה של חברת הבת, "כדמי שימוש".

    1. 4.היבטים נוספים למחשבה על הקמת רשת מסעדות

חשוב להבהיר שהשותף בחברת הבת אינו רוכש כל זכות קבועה בקניינה הרוחני של חברת האם, אלא זכות שימוש בלבד בהתאם לתנאי הזיכיון.בתום תקופת הזיכיון, או בהפרה יסודית של תנאי הזיכיון על ידי מקבל הזיכיון, תסתיים תקופת הרשות ולא ניתן יהיה לעשות בה כל שימוש.באמצעות הזיכיון, "חברת האם" יכולה להתקשר עם שותפים רבים, להקים "חברות בת" רבות ולהקים סניפים רבים בעלות נמוכה יחסית, שכן לרוב השותף הוא שמשקיע את סכומי הכסף הנדרשים לצורך הקמת הסניף החדש. משרדנו מתמחה בהכנת הסכמי זכיינות, הן מצד "חברת האם" והן מצד "חברת הבת". משרדנו בעל נסיון רב בנושאים המשפטיים והכלכליים הכרוכים בהסכם מסוג זה ומלווה עסקים רבים בישראל ומחוצה לה.

 

הצוות שלנו לרשותכם לכל שאלה או ייעוץ מקצועי

כתבו לנו ונחזור אליכם בהקדם

לתאום פגישת היכרות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רח' אנצו סירני 40, גבעתיים
טל' 5714512 03 פקס. 7323163 03