רפורמת הקנאביס הרפואי – תמצית הדברים

ביום 26.6.16 אישרה ממשלת ישראל את "רפורמת הקנאביס הרפואי" אשר הסדירה את ענף הקנביס הרפואי בישראל.

כדי להבין מה נשתנה יש להבין את מה שהיה טרם "המפץ הרפואי הגדול".

בעבר המגדל שזכה ברישיון גידול קנביס רפואי מאת היחידה לקנביס רפואי (להלן: "היק"ר") היה אחראי על כל שלבי הגידול ועד הפקת המוצרים שמחלקים למטופלים.

לאחר שתיושם הרפורמה,הליך גידול הקנביס הרפואי בישראל יופרד ויחולק ל-5 חוליות נפרדות. כאשר יש דרישה שכל חוליה (למעט חריגים) תהיה יחידה משפטית נפרדת.

כך, סבור  המחוקק, יהיה פיקוח אדוק ואיכותי על כל חוליה בשרשרת וניתן יהיה להבטיח את המוצר הטוב ביותר לכל מטופל.

חלוקת שרשרת הגידול והייצור ל- 5 חוליות נפרדות למעשה "פותח" את שוק הקנביס הרפואי בארץ ומאפשר כניסתן של חברות שונות לשוק הקנביס הרפואי, שעד היום לא יכולות לקחת חלק בתחום הזה מפאת מגבלות חוקיות.

לאחר יישום הרפואה כל חברה (או התאגדות אחרת)תהיה רשאית וחופשיה לבחור איזו חוליה ברצונה להפעיל ולקיים, כמובן שבכפוף לתנאים ודרישות היק"ר וגופי הממשלה השונים.

באופן די מתבקש לאור רגישות ואופי הענף,הליך קבלת הרישיון להפעלת כל חוליה בשרשרת אינו פשוט כלל וכלל, והמבקש לקבל רישיון היק"ר להפעלת החוליה הרלוונטית יאלץ לקיים אחר דרישות נוקשות ולהציג אישורים נדרשים הרלוונטיים לכל אחת מהחוליות.

אפרט בקצרה מה הדרישות על המבקש רישיון להפעיל "חוליה בשרשרת"

בראש פירמידת הייצור יעמוד גוף ממשלתי בשם:"המרכז הלאומי למחקר קנאביס". גוף זה יהיה אחראי על פיקוח ואספקת "הגנטיקה" למשתלות.
השאיפה היא ליצור אחידות במינונים החומרים הפעילים בכל הזנים ובכך למעשה לבטל את החלוקה לזנים ולפעול על פי מינונים בלבד.

גידול הייחורים לשתילים:
הגוף הבא, הוא משתלת הייחורים. המשתלה תהיה אחראית על גידול הייחורים לשתילים ואספקתם לחוות הגידול כשהם נושאים תווית סימון של הצמח ופרטים נוספים.
לצורך קבלת רישיון להקמת וניהול משתלה כאמור על המועמד לעמוד במספר תנאים, לרבות:

  • להיות אזרח ישראל \ חברה המאוגדת כדין בישראל.
  • בעלות בקרקע החקלאית עליה תוקם המשתלה וכמובן מכסת מים.
  • אישור ועד האגודה להקמת המשתלה.
  • אישור משטרת ישראל.
  • עמידה בתקני ייצור ואבטחה.
  • הסכם שריר וקיים עם "החוליה הבאה בשרשרת".


גידול השתילים לצמחים בוגרים בעלי תפרחת:
חוות הגידול אחראית אך ורק על גידול שתילי הקנביס הרפואי שהתקבלו מהמשתלה, עד לצמח בוגר עם תפרחת. התפרחת מהשתילים הבוגרים תיאסף ותשלח אל החוליה הבאה בשרשרת לצורך עיבודם למוצרים שונים.

המבקש רישיון להפעלת חוות גידול יידרש לקיים אחר התנאים הנ"ל עם שוני אחד – על המועמד להציג הסכם שריר וקיים עם החוליה הקודמת בשרשרת ועם החוליה הבאה.

השלב הבא – ייצור המוצרים השונים מהתפרחת:

הגוף הבא הוא מפעל הייצור של המוצרים השונים מהתפרחת. המפעל יהיה אחראי על איסוף התפרחת מחוות הגידול והעיבוד שלו למוצרים שיחולקו בסופו של תהליך למטופלים, כגון: שמן קנביס רפואי, משחות, מיצויים, תפרחת לאידוי ועוד ועוד ועוד.
המבקש רישיון להפעלת חוות גידול יידרש לקיים אחר תנאים רבים ודרישות נוקשות, על פי דרישת משרד הבריאות.

בנוסף – על המועמד להציג הסכם שריר וקיים עם החוליה הבאה בשרשרת.

השלב הבא –מרכז לוגיסטי לאחסון וחלוקה:
זה הגוף שיקבל את כל התוצרת שייצרו המפעלים השונים, ירכזם ויאחסנם באופן תקין ומאובטח.
קבלת אישור להקמת המרכז הלוגיסטי כרוכה בדרישות שונות, בדומה לדרישות של המשתה וחוות הגידול וכן המועמד נדרש להציג הסכם שריר וקיים עם החוליה הבאה בשרשרת – בתי המרקחת.

השלב האחרון בשרשרתבתי המרקחת:

בית המרקחת יהיה האחראי על חלוקת המוצרים השונים מהקנביס הרפואי למטופלים אשר מחזיקים רישיון כדין מאת היק"ר.

לצורך קבלת רישיון להקמת וניהול של בית מרקחת ידרש המועמד להציג, בין היתר:

  • רישיון עסק להפעלת בית מרקחת
  • אישור של משטרת ישראל.
  • אישור היק"ר לזהות הרוקח האחראי.


משרדנו ליווה במשך שנים את אחד המגדלים המורשים של הקנביס הרפואי בישראל על פי רישיון כדין מאת משרד היק"ר, וכן הוא מעורב בעולם זה במספר מישורים. 

משרדנו מתמצה היטב ברגולציה הרלוונטית לענף וכן במתן פתרונות משפטיים לצרכים השונים ולסוגיות השונות הקיימים והמתעוררים בענף החל מהסכמי העסקה ספציפיים, הסכמי מתן שירותים, עבודה מול היק"ר ועוד.

הצוות שלנו לרשותכם לכל שאלה או ייעוץ מקצועי

כתבו לנו ונחזור אליכם בהקדם

לתאום פגישת היכרות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רח' אנצו סירני 40, גבעתיים
טל' 5714512 03 פקס. 7323163 03