יפוי כוח מתמשך – מאפשר לך לתכנן את העתיד

ייפוי כוח מתמשך – מאפשר לך לתכנן את העתיד

בשנת 2018 אירעה מהפכה בתחום תכנון ההון האישי לטווח ארוך, כאשר המחוקק הישראלי יצר כלי חדש: ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי הכוח המתמשך נוצר למעשה כדי להוות חלופה למנגנון האפוטרופסות, מנגנון מסורבל שהוביל לעיתים למצבים אבסורדיים בהם מונה לאדם שהפך סיעודי או בלתי כשיר אפוטרופוס ע"י בית המשפט, באופן שאינו בהכרח תואם את רצונו או כוונתו של האדם הזקוק לתמיכה. כמו כן, במצבים שאדם הפך סיעודי או בלתי כשיר מבלי שהשאיר הנחיות מקדימות, הרי שלא הייתה אפשרות לדעת כיצד היה רוצה שיטפלו בענייניו, ברכושו, אילו טיפולים רפואיים היה מעדיף וכיוצ"ב.

למרבה המזל כיום, באמצעות ייפוי הכוח המתמשך, יכול אדם למנות אדם אחר שינהל עבורו את ענייניו (הפיננסיים, הבריאותיים או האישיים) כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו. למעשה, באמצעות ייפוי הכוח המתמשך יכול אדם לקבוע היום כיצד ייראו חייו בעתיד, אם חס וחלילה יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בהיבטים מסוימים.

ברשימה הבאה נענה על שאלות בסיסיות ונפוצות בנושא.

 • מה הסמכויות שמקבל מיופה הכוח?

ראשית, מה שיקבע בייפוי הכוח על ידי הממנה, כאשר הכלל הוא שכל פעולה המצויה בסמכותו של הממנה, ניתן להעביר לסמכותו של מיופה הכוח.

ניתן לקבוע בייפוי הכוח מיופה כוח אחד או יותר, שיפעלו ביחד או לחוד, כאשר ניתן למנותם לפי נושאים: עניינים רכושיים, עניינים אישיים (לרבות רפואיים), וכל עניין אחר.

יחד עם זאת, החוק קבע מגבלות וחריגים לסמכויותיו של מיופה הכח, למשל:

מיופה הכוח לא יוכל לבצע פעולה שעל פי מהותה וטיבה על הממנה לבצעה באופן אישי כמו למשל המרת דת, אימוץ, השתתפות בבחירות, פעולות שהממנה היה מוסמך לעשותן במסגרת היותו אפוטרופוס, עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם ועוד.

מיופה הכוח לא יוכל לבצע פעולה המצריכה הסמכה מפורשת או אישור בית משפט מראש כגון, עסקאות נדל"ן, מתן תרומות או הלוואות או מתנות מעל גובה של 100,000 ₪, פעולות במוצר פנסיוני, טיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי (קיימים חריגים בחוק), פעולות משפטיות ששווין הכולל בין  100,000 ₪ ל- 500,000 ₪, ועוד.

  • איזה חובות מטיל החוק על מיופה הכוח?

  החוק מטיל אחריות משמעותית על מיופה הכוח, וזוהי לשון החוק: "מיופה כח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו".

  על מיופה כוח לשמור על כבודו ופרטיותו של הממנה, ולפעול בדרך שתאפשר לממנה את מרב העצמאות האפשרית בהתאם ליכולותיו. על מיופה הכוח להגביל באופן מינימלי את זכויותיו וחירותו של הממנה, תוך עידוד הממנה לקבל החלטות ככל שהוא יכול.

  על מיופה הכוח לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים של הממנה, תוך שיתוף בחיי הקהילה, ושמירה על קשר עם בני המשפחה. על מיופה הכוח להתייעץ עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וקרובים לצורך קידום ענייניו של הממנה.

  • מתי ואיך נכנס ייפוי הכוח לתוקף?

  ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, דהיינו חדל להיות מסוגל לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח. תנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף – מיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף.

  • כיצד יקבל מיופה הכוח החלטות בקשר לענייני הממנה?

  ככלל, החוק מחייב את מיופה הכוח לשמוע את דעת הממנה, ולשתפו בכל החלטה. לשם כך על הממנה למסור ולפרוש בידי הממנה מידע וחלופות (כולל יתרונות וחסרונות).

  החוק קובע מדרג באשר לאופן העדפת רצונו של הממנה:

  1. אם נתן הממנה הנחיות מקדימות, בייפוי הכוח יש לפעול על פיהן (קיימים חריגים).
  2. בהיעדר הנחיות – בהתאם לרצונו העכשווי של הממנה.
  3. אם לא ניתן לברר את דעתו – יש להתחקות אחר רצונו בעבר.
  4. אם לא ניתן לעמוד על רצונו של הממנה, בהתאם לטובתו, בהתאם למכלול הזכויות, האינטרסים והצרכים של אדם.
   
  • האם הממנה יכול "לכבול את רצונו בייפוי הכוח" ולהגביל את עצמו באמצעות הנחיות מקדימות?

  החוק קובע כי הממנה רשאי לקבוע שהמיופה יעדיף את רצונו הקודם (הכתוב בהנחיות המקדימות) על פני רצונו העכשווי, דהיינו הממנה רשאי לכבול את רצונו בייפוי הכוח.

  יחד עם זאת, החוק קובע כי בעניין רפואי מהותי, או בעניין אישי מהותי, לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצון הממנה אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך (למרות ההנחיות המקדימות). בנסיבות שכאלה, קיימת אפשרות לפנות לבית המשפט, לצורך מתן הוראות.

  • איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

  קיימת רשימה של עורכי דין אשר הוכשרו במיוחד על ידי משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי), בשיתוף עם לשכת עורכי הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך על פי חוק .רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך, ובידיו תעודה מתאימה, יוכל לערוך ייפוי כוח מתמשך.

  • לסיכום:

  ייפוי הכוח המתמשך הוא כלי מצוין לתכנון העתיד של כל אחד ואחת מאתנו, בשעה שאנו כשירים, צלולים ומצויים במצב המיטבי כדי, לשקול היטב את צרכינו, וטובתנו האישית  בעת שלא נהיה כשירים לעשות זאת.

  ייפוי הכוח המתמשך מונע את המסלול המידי למינוי אפוטרופוס, ומאפשר לנו לקבוע הנחיות מקדימות, ומנגנונים יעילים  בקשר עם ניהול העניינים הרכושיים והבריאותיים, במגבלות הקבועות בחוק.

  אנו ממליצים בחום, להיעזר ולהתייעץ עם עורך דין, אשר הוכשר על ידי משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי), לפני שמקבלים החלטה בנושא.

  **     הכותבת הינה עורכת דין אשר הוסמכה והוכשרה לערוך ייפוי כוח מתמשך לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 שנערכה על ידי האפוטרופוס הכללי בשיתוף עם לשכת עורכי הדין בישראל.

   **     מאמר זה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי, והוא נועד לשירות הציבור כידע כללי בלבד.

לפרטים ושיחת ייעוץ ללא כל התחייבות השאירו פרטיכם כאן: ​

רח' אנצו סירני 40, גבעתיים
טל' 5714512 03 פקס. 7323163 03