תביעת היזם נגד דייר "סרבן" התקבלה ! לא בכל מקרה יש לספק דיור חלופי לדייר.

דיירת סירבה לחתום על הסכם ביצוע פרויקט התמ"א 38/1 מן הטעם שבדירה מתגוררים עימה אביה, דודה וסבה, שלטענתה הם אנשים מבוגרים וחולים ושלא ניתן בידיה ובידי בני משפחתה הגרים עימה דיור חלופי לתקופת ביצוע עבודות הבנייה.

הדיירת הסרבנית טענה גם כי ביצוע הפרויקט יגרום לתופעות של רעש, לכלוך והכבדה עליה ועל בני משפחתה וכי יש להגדיל את דירתה ולהוסיף לה חדר רחצה ושירותים.

בגין זאת החברה היזמית, המיוצגת על ידי משרדנו, הגישה תביעה למפקחת על המקרקעין לצורך חיוב הסרבנית לחתום על הסכם ביצוע התמ"א.

המפקחת על המקרקעין מצאה שיש לקבל את התביעה במלואה. לכתבה המלאה לחצו כאן.

המפקחת על המקרקעין הדגישה כי ההסדר הקבוע בחוק אכן מתנה ביצועו של פרויקט מסוג תמ"א 38/1 במתן דיור חלופי לתקופת העבודות לבעלים של דירה שהוא "קשיש" או "אדם המרותק לביתו דרך קבע".

אולם, במקרה הנדון, נקבע כי בעלת הדירה "הסרבנית" איננה קשישה ואינה מרותקת לדירתה דרך קבע ואין לה מוגבלות.

טענתה כי סבה הקשיש מתגורר עימה נדחתה כאשר התברר במהלך הדיון כי הסב מתגורר בכתובת אחרת.

לגבי אביה נקבע בפסק הדין כי הגם שהוא מתגורר בדירה הרי שלא הוכח לגביו כי הוא "אדם עם מוגבלות".